6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun

  • 6284 s.K. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA Yönetmeliği
                 resmi gazete de görüntülemek için
  •  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130118-2.htm