artık söz bitti!

Afganistan’a yaptıklarınız için tüm dünyaya YAZIKLAR OLSUN!”
“Muktedir erkekler bildiğini okudu. Kendi kendilerine kararlar aldılar ve bizim büyük bir çaba ile inşa ettiğimiz her şeyi imha ettiler.” ve “Artık söz bitti!” 16/8/2021 tarihinde Seraj Mahbouba’nın bu sözleri ile dünyada tüm kadınlar sarsıcı bir güne tanıklık ettiler.
Bu beyan dünya siyasetini yöneten, bu yönetme uğruna her türlü pazarlığı ve savaşı mübah sayan erkeklerin politikalarına ve siyaseti yönetme manevralarına karşı salt bir öfke yada isyan değildir. Bu aynı zamanda tüm dünya kadınlarına patriyarkaya karşı verilen mücadelenin, tekrar ve tekrar gözden geçirilmesini de kapsayan açık bir çağrıdır.
Kadınlar 17. YY.’dan bu yana özgürlük ve eşitlik mücadelesi veriyor.
21.YY.’da uygulamaya konulan, tarih sahnesinden adeta kopyalanarak, bugün hayatlarımızı nasıl yaşamamız gerektiğine yönelik devreye sokulan siyaset biçimi ise tanıdık.
Yakın zaman önce ilk uygulamasını Irak savaşında Ezidi kadınların savaş ganimeti olarak bedenlerine ve hayatlarına el konularak, erkeklerin cariyesi konumuna indirgenen, pazarlarda köle ve / veya esir gibi satılmasıyla başlayan erkek siyasetin geliştirdiği 21.YY.’nın yeni diye pazarlanan erkek egemen politikalarına tanıklık ettik. Ve dünyanın o en görkemli siyasetçileri ve politikacıları SUSTULAR!
Bugün bu suskunluk gibi perdelenen politik manevralar, Afgan kadınlarının karşı karşıya kaldığı bu siyaset, iktidarı ele geçiren erkeklerin esareti altında yaşamaya mahkum edilmesine dönüştü.
Seraj Mahnouba’nın 200 yıl geri gidileceğini ilan etmesi son 20 yılda kadınların karşı karşıya kaldığı politikaları düşündüğümüzde çok önemli bir vurgudur.
Biz kadınlar muktedir erkeklerin siyaset adı altında ihtiyaç duydukları gelişmelere göre kadınlara dayattıkları politikalara karşı yüzyıllardır direniyoruz. Bugün de Seraj Mahnouba’nın ifade ettiği gibi kadınları pazarlık konusu edip yok sayan bir dünya inşa eden erkek politikaları sorgulamakla kalmıyoruz!
Biz Kadınlar, patriyarkaya ve onun politikalarına karşı vermekte olduğumuz mücadelenin evrelerini ve süreçlerini yeniden oluşturmak, dünyanın neresinde olursak olalım aramızdaki bağı hiç olmadığı kadar güçlendirmeliyiz.
Patriyarkanın kurduğu cinsiyetçi, sömürücü ve kadınları köleleştiren sisteme karşı direnerek, dünya kadınlarını bir araya getirecek oluşumları hayata geçirmeliyiz.
Eşit ve özgür bir dünyayı yaratmak için, tüm alanları kapsayacak şekilde siyaseti devralarak sistemi yeniden inşa etmeliyiz.
Patriyarka tarafından yüzyıllardır kırılmayan direncimiz var. Kadınlar var olduğu sürece, erkek egemen sistemin yaşattıklarını ve kadınları maruz bıraktığı eşitsizliğe karşı direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.
Yalnız değiliz, dünyanın yarısıyız ve durdurulmamız mümkün değil!
23.08.2021 – Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
*Seraj Mahbouba