Atölye Çalışmamız Başlıyor!

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Bodrum‘dan Türkiye‘ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor” projemiz kapsamında gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarına başladık.

Atölye ekibi süreci değerlendirmek ve planlamak amacıyla bir araya geldi. İlk atölyemiz Bodrum Merkez ( Kumbahçe, Yeniköy ve Çarşı) mahallesinde yaşayan kadınlarla başlıyor.

Atölye konularımız: toplumsal cinsiyet, şiddet, kent hakkı, yasalar ve dayanışma.

#kadınlareşitlikçiveşiddetsizkentiniyaratıyor
#bodrumkadındayanışmaderneği
#bodrumbelediyesi
#bodrumbelediyesitoplumsalcinsiyeteşitlikbirimi
#sabancıvakfıhibeprogramı