danıştay'da dava açtık #istanbulsözleşmesindenvazgeçmiyoruz

Atölyelerimiz Başlıyor!

Sabancı Vakfı Hibe Programı tarafından desteklenen “Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” projesi kapsamında yapılacak atölyelerimiz başlıyor. İlk atölye grubumuz 24, 26, 28, 31 Mayıs ve 1 Haziran’da Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Atölyelerimiz hakkında bilgi almak için iletişim:

05332705082

05544921962

#kadınlareşitlikçiveşiddetsizkentiniyaratıyor

#bodrumkadındayanışmaderneği

#bodrumbelediyesi

#bodrumbelediyesitoplumsalcinsiyeteşitlikbirimi

#sabancıvakfıhibeprogramı