belediye izleme

 

Yaşam alanlarımız, eşit ve özgür bir yaşamın varlığı ya da yokluğunun ilk işaretlerini verir. Burada belirleyici alanlardan biri belediyelerdir. Çünkü yaşadığımız yerlere dair politika ve uygulamalar hayatlarımızı doğrudan ve hemen etkiler. Ev içinde ve sokakta hangi hizmetlerden ne kadar yararlanabildiğimiz, mekanların planlanması, ulaşım koşulları, yeşil alanlar, parklar ve bahçelerin oranı, sokağın ışıklandırılması, kreş, pazar yerinin açılması, kaynakların kimler için nasıl kullanılacağına dair karar, politika ve uygulamalar hayatımızın da zorluğu ya da kolaylığı, genişliği ya da darlığı demektir. Bu sebeple, hayatımızı, yaşadığımız yeri biçimleyebilmenin bir yolu bu karar, politika ve uygulamaları birlikte şekillendirebilmek, diğer bir deyişle bu süreçlere müdahil olabilmektir. Dolayısıyla bunlara katılabilmek hayatımıza sahip çıkmanın, eşit ve özgür olmaya giden yolun olmazsa olmazlarındandır.

İzleme kanalı, ‘bilgi edinme hakkı’ kapsamında, yerel yönetimler, siyasi partiler ve kamu kurumlarının politika üretim süreçleri sonucu, ürettikleri politikaları nasıl uyguladıklarına dair ulaşmak olarak işler. İzleme kanalı ile toplanan veriler analiz edilir, raporlaştırılır ve somut gerçeklere ulaşılır. Hazırlanan raporda,kadınların kamu hak ve hizmetlerinden eşit yararlanıp yararlanmadığı, toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanında eşit söz sahibi olup olmadığı, politik karar süreçlerinde aktif rol alıp almadığı ve kamu kaynaklarının eşit dağıtılıp dağıtılmadığı tespit edilip somutlaştırılır.

İzleme faaliyetleri, yerel yönetimler ve kadın örgütleri arasında bir diyalog kurulmasına olanak sağladığı gibi kadınların yaşadıkları kente sahip çıkması için önemli bir araçtır.

21.yüzyılda kadınlara yönelik ayrımcılığın, buna eşlik eden hem kadın bedeninin, hem de emeğinin nasıl sömürüldüğünün politik olarak tanımlanması ile mümkündür. Tanımlamak aynı zamanda vereceğimiz mücadelenin sözünü ve yöntemini de belirler. izleme yöntemi tamda üretilecek politikanın niteliğini güçlendirmek ve verilere dayanarak aslında hem ulusal hem de uluslararası yasal  haklarımızın, kazanımlarımızın uygulamadaki sorunsalının tespiti niteliğindedir.

bugün halihazırda yasal mevzuatta var olan haklarımızın ve kazanımlarımızın erkek egemen (patriyarka) siyaset tarafından gerçekte neden günlük yaşamlarımızda uygulamaya konmadığı, biz kadınlar tarafından kaleme alınmasıyla ve bizatihi kadına yönelik ayrımcılığı sonlandıracak  uygulamanın uygulayıcısı olarak söz ve karar sahibi olarak var olmamızla mümkündür. bu anlamıyla izleme bizlere günlük yaşamı ve siyaseti nasıl dönüştüreceğimizin politik sözünü  var ettiğimiz bir alandır.

Feminist politika geliştirme ve üretme derdimiz izleme yöntemini kullanarak bkd’nin politikalarının önünü açan bir alan olarak görmemiz ile birlikte olmuştur.