bensucan için adalet!

25.08.2021 tarihinde Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde Serhat Kantaş ve Emircan Demir’in Bensucan Narlı’yı tasarlayarak öldürme suçu nedeniyle yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada ifade veren Çetin Erdem isimli tanık, hükümlü/tutuklu olarak bulunduğu cezaevinden SEGBİS vasıtasıyla dinlendi.
Tanık, karakol ve savcılık aşamasında ve ek ifadeleri ile de çelişip, duruşmada tüm önceki beyanları ile de tekrar çelişerek, yeni bir kurgu ve senaryo eşliğinde beyanda bulundu.
Sanık Serhat’ın dahi bizzat kabul ettiği bir kısım ifadelerin zıddını iddia etme noktasında beyanlarda bulunmaktan imtina etmeyen tanığın tek bir amacı vardı. Kendisinin de dahil olduğu suç’u ve sanıkları AKLAMAK.
Tanığın heyeti inandırmaya çaba sarf ettiği ana eksen, “Bensucan Narlı’nın sanık Serhat Kantaş  ile olan ilişkisinin, Serhat Kantaş’ın  küçümsemesi nedeniyle Bensucan Narlı’yı (aslında sadece korkutmak amacı ile domuz avında kullanılan fişek ile hazırladığı tüfek ile) dayanamayıp öldürme eylemini ‘kazara’ gerçekleştirmesine” yönelik olduğu yönündeydi.
Dikkati çeken ise, tanık ve aynı zamanda sanık Çetin Erdem, öldürme eylemini gerçekleştiren sanık Serhat Kantaş ve sanık Emircan Demir’e yardım ederek, suç eylemi gerçekleştikten sonra saklanmaları için bizzat yardım ettiği ve delillerin karartılması yönünde etkin destek olduğudur.
Dikkat çeken diğer konu ise, savcılığın soruşturma süresi içerisinde Çetin Erdem isimli erkeğin etkin rolünü ve işlediği suç’u yani bir kadını öldürme planında ki eylemini göz ardı edebilmesi yönünde yargılamanın yapılmasıydı. 
Duruşmada bu yanlışın düzeltilmesi için, katılan vekilleri tanık hakkında suç duyurusunda bulunarak, sanık sıfatı ile davaya dahil edilmesi yönünde talepte bulundular. 

Yargı ne yaptı? 

Soruşturma sürecindeki bariz yanlışı (bir kadını öldürme planını soruşturmak ve yargılamak istememe) ısrarla sürdürdü.

Delil karartan tanık hakkında hiçbir işlem yapılmadı. 

Var olan ve hukuki niteliği ciddi oranda yargılamaya etki yaratan bu durumun dikkate alınmaması, erkek adaletin kullanmaktan imtinayla  vazgeçmediği bir yöntemdir.  

Duruşmanın bir diğer erkek adalet örneği ise, cumhuriyet savcısının mütalaası oldu. 

Sanıkların birlikte hareket ederek, 

1- silah temini, 

2- suç eyleminde kullanılan silahın fişeğinin temini, 

3- Bensucan Narlı’nın evine ulaşmadan önce, maktulün annesinin evde olmadığına dair birden fazla kez teyit alınması, 

4+5- Bensucan’ın evde yalnız olduğundan emin olduktan sonra, evin güvenlik kameralarının izlediği giriş kapısından değil , evin arkasından dolanarak ve silaha fişeği yerleştirilmesi (sanık ifadesi ile sabit!) sonra arka bahçedeki duvardan atlayarak eve girilmesi,

6- gider gitmez herhangi bir tartışma yaşanmadan (tanık ifadeleri ile sabit!) Bensucan’ın vurulmasını, TASARLAMA NİTELİĞİNDE KABUL EDİLMEDİ ve 

kasten öldürme suçunun ancak basit haliyle işlendiğine ilişkin oluşan kanaat ile sanıkların cezalandırılma isteminde bulunmuştur.

Mütalaada, kronolojik olay öyküsü, tanık ifadeleri ve dosyada bulunan tüm bilimsel bulgular ve hayatın olağan akışı değerlendirilmemiş, sadece sanıkların ve sanığın arkadaşı olan tanık ama aslında SANIK olarak yargılanması gereken Çetin Erdem’in itibarsızlaştırma beyanları mütalaaya esas alınması, suç eyleminin cinsiyetçi olay kurgusunun kabul edildiğinin göstergesidir. 

Bir kadının, istemediği bir ilişkiyi reddetmesi ve bu nedenle öldürüldüğü değil, sanığın duruşma salonunda çelişkiler ile dahi olsa kurguladığı aklama savunusu savcı tarafından KABUL gördü.

Sanıklar açısından ödül  niteliğinde verilen mütalaa öldürülen Bensucan Narlı’nın yaşam hakkının elinden alındığını, iradesi dışında maruz kaldığı ısrarlı takip, ısrarlı taciz ve şiddet yargılamanın odağından çıkartılıyor, basmakalıp sözümona  erkeklik aşağılaması adeta bir hak gibi gösterilerek prim yapıyor! 

Bu mütalaa ile, Bensucan’ın YAŞAM HAKKINI ve HAYIR deme hakkını tanınmadığı aksine ölümü hak ettiği yönde bir görüş bildirilmiş oluyor.

Savcı, kamu düzeni adına değil SANIK adına ve sanığın HAKLARINA dair TARAF olduğunu tüm bulgulara rağmen deklare etmiş oldu. 

Savcı, iddianame ve dosyada yargılama aşamasında elde edilen tüm bulgu ve bilgilere rağmen, ikna edilmesi aşamasında bile yol alamadığını göstermiş oldu. 

Dünkü yargılamada olduğu gibi, “bireylerin kişisel düşünme ve kadınlara dair cinsiyetçi yaklaşımına göre şekil alacak” ise biz kadınların yargılamadaki bu eşitsizlikleri ve uygulanan cinsiyetçi yaklaşımı dönüştürmesi kaçınılmaz!

Bu dava henüz bitmedi, mahkeme heyeti, mütalaaya rağmen ADİL ve cinsiyetçi olmayan bir karar verebilir ve verme yükümlülüğü vardır. 

Bu davanın #ErkekAdaletDeğilGerçekAdalet ile sonuçlanması için, takipçisi olmaya devam edeceğiz, hiçbir erkeğin AKLANMASINA ve ERKEKLER TARAFINDAN DAYATILAN ŞİDDETE izin vermeyeceğiz!

26.08.2021 – Bodrum Kadın Dayanışma Derneği