biz kimiz?

      Bodrum Kadın Dayanışma Derneği; patriarka üzerine inşa edilen erkek egemen sisteme karşı politika geliştirmek üzere kurulmuş bir dayanışma ağıdır. Kadının yok sayıldığı, kadına karşı düşmanlıkların teşvik edildiği, kadın cinayetleri ile bireyin yok edilebilmesinin meşrulaştırıldığı bir ortamda sistemin tüm bu politikalarına karşı mücadele etmek için bir araya gelinen hak temelli bir sivil toplum kuruluşudur.

Hayatın her alanında kadın eşitlik politikalarını yaygınlaştırma, geliştirme ve çoğullaştırma, ayrımcılığın tespiti ve önlenmesi, kadın karşıtı politikaların teşhiri, siyasal yapılanmalardaki eşit temsiliyet ilkesinin uygulanması, her türlü militarist yapılanmaların sorgulanması BKDD’nin hedefleridir. Kadınların kendi kaderlerini belirleme haklarını devralmadan yaşadıkları hayatı değiştiremeyecekleri bilinen bir gerçektir. BKDD tam da bunun için kurulan bir sivil toplum örgütüdür.