bodrum belediyesi proje geliştirme müdürlüğü katılımcı bütçe toplantısı

2022 yılı Stratejik Eylem Planı kapsamında Katılımcı Bütçe Toplantısı,  18.6.2021 tarihinde Bodrum Belediyesi Proje Geliştirme Müdürlüğü ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nde bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunuldu.

Bodrum Belediyesi’nin Stratejik Eylem Planı’nı bu formatta düzenlemesi, sivil toplum kuruluşu ve yurttaş görüşü alarak bütçeleme oluşturmaya çalışması Katılımcı Belediyecilik açısından Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak önemsediğimizi, hizmet üreten bir belediyeden Hak Temelli Belediyeciliğe geçişin ilk adımları olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz.

Bu görüşmenin yanı sıra Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini önceleyen bir noktadan bütçe çalışmaya başlayarak, bütçesi oluşmuş Stratejik Eylem Planı’nı Bodrum Belediyesi Proje Geliştirme Müdürlüğü’ne sunacak.

18 Haziran 2021

#BodrumKadınDayanışmaDerneği

#ToplumsalCinsiyetEşitliği

#BodrumBelediyesi

#BodrumBelediyesi2022StratejikEylemPlanı

#KatılımcıBelediyecilik

#HakTemelliBelediyecilik

#İnsanHaklarıKentleri