farkındalık atölyeleri

Bilinç Yükseltme bilinen adıyla Farkındalık Atölyelerini, kadınlık deneyimlerimizi, kadın olmamızdan  kaynaklanan kalıpları, kadın olmaktan dolayı maruz kaldığımız süreçleri, bu süreçlerin hepsinde, salt kadın olarak yaşadığımız hayatımızla ilgili karar veren taraf olup olmadığımızı konuşabildiğimiz, hiç çekinmeden aktarım yapabildiğimiz bir alan olarak betimleyebiliriz.

Farklı sınıflarda, farklı aidiyetlerde, farklı etnik kimliklerde, farklı cinsel yönelimlerde, farklı inanışlarda, farklı statülerde, farklı mahallelerdeki kadın olma halimizin, yaşam pratiğinde nasıl oluyor da kalıplaşmış standart biçim üzerine kurulu olduğunun izdüşümleri ile tanışıyoruz. Tanışırken de ‘nasıl’, ‘neden’ ve ‘kim için’ sorularını oluşturuyoruz. 

Kalıplaşmış kadınlık standartlarının yaşamımızdaki karşılığını tanımlarken,  ilk nefes aldığımız an olan doğumumuzla başlayan, biçimlendirilmiş ve kalıplaşmış yaşam pratiğimizin sınırları ve normları, hiç de masum  ve saf olmayacak şekilde neye  evrildiğini görüp,  kadın olma halimizin nasıl, nerede ve hangi zaman diliminde tanımlandığı süreci ile buluşuyoruz.

Atölyeler, bir adım geriye çekilerek ve hafifçe yana doğru atılan küçük adımlarla, kadını tekrar ve tüm sınır, norm ve kalıplardan arındırarak tekrar kurgulamaktadır.

Atölyeler,  kadınların kendi yaşam deneyimlerini ele alıp tekrar ve tekrar yeni bir yaşam tanımı ile var etmesi ve hayatını belirleme hakkını ele almasıdır. Dönüşüm, yaratım ve özgürleşmenin tanımsal ifadesi, sözcüklere dökülerek yaşamsal dinamiğin yeniden üretilmesidir. Özgürleşmek yolunda ilk adımlarımızı atarken birlikte yoldaki taşları yana itme, engelleri kaldırma eylemselliğidir.

En açık ifadesi ile bilinç yükseltme olarak bilinen farkındalık atölyeleri, kadın olmanın yaratım sürecindeki güçlenme ve var olma hakkını devir almaktır.

farkındalık atölyelerinin konularını, atölyeye katılan kadınlar belirler. hafta bir gün  yapılan atölyeler dört ve beş aylık periyotlarda tamamlanacak şekilde hayata geçirilir.

bunun yanı sıra, dönem dönem iki günlük yada üç günlük atölyeler de düzenleriz. Sadece kadınların katılımına açık olan atölyeler için sosyal medya hesaplarımızdan açık çağrı yaparız.