Koalisyon, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımları, kaynakların dağıtımıyla ilgili karar alma süreçlerinde belirleyiciliklerini güvence altına alınması için mücadele eder. Bu doğrultuda bir yandan yerel yönetimleri, belediyeleri, kamu idaresini, Meclis’te Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu izleyip müdahale etmeye çalışırken diğer yandan uluslararası alanda cinsiyet politikalarının oluşturulma ve işleyiş süreçlerini etkilemeye çalışıyor. Yerel ve genel seçimleri cinsiyet eşitliği ve kadınların hayatı açısından etkileyebilmek için siyasi partiler üzerinde baskı yaratacak çalışmalar yürütüyor. Yasalarla da uğraşıyor; yasanın nasıl yapılacağı, nasıl olup nasıl olmayacağı… Siyasi Partiler ve Seçim Yasası, Büyükşehir Belediye Yasası, Yardım Toplama Yasası, İç Güvenlik Yasası bunlardan bazıları. Özetle Kadın Koalisyonu kadınların hayatlarını, yaşadıkları yeri belirleyebilmeleri, biçimleyebilmeleri için birbirleriyle dayanışarak mücadele yürütüyor, ortak değerlere sahip olan diğer örgütlerle dayanışmayı, ortak hareket etmeyi ve paylaşmayı sağlayacak ortamların geliştirilmesi için çalışıyor. Sokağın çöpünü de memleketteki şiddeti de dert ediniyor. Bir tür eşitlik ve özgürlük için birlikte yürüme çabasıdır. Kadın Koalisyonu, bileşeni örgütlerin katılımı ile çeşitli çalışma grupları oluşturarak feminist çalışmayı, birlikte öğrenerek örgütlenmeyi ve politika süreçlerine etki etmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda oluşturulan Yerel Siyaset Çalışma Grubu da kadınların ve kadın örgütlerinin yerel politika, karar ve uygulama süreçlerine katılımı, kadın haklarını gözeten eşitlikçi yerel politika ve bütçe süreçlerinin hayata geçmesi ve karar alıcıların kadın örgütleri ile işbirliği geliştirmeleri konularında çalışmalar yapmıştır. Adana ile Trabzon illerinde ve Bodrum İlçesi’nde, bu çerçevede yürütülen “Belediye İzleme Çalışmaları”, söz konusu çalışma grubu tarafından kolaylaştırılmaktadır.

Kadın Koalisyonu ile İlişkilenme:

       2010’da Figen Şendikmen Erozan, bir feminist aktivist olarak Kadın Koalisyonunun Ankara’daki toplantısına davet edildi. Bu toplantı, izleme deneyimlerinin aktarıldığı bir toplantıydı. Aynı zamanda bu toplantıda, Koalisyonu yeniden canlandırmak üzere neler yapılabileceği görüşülmüştü. Figen Şendikmen Erozan bu toplantı sırasında Koalisyonun ne olduğu ve nelere talip olduğunu öğrendi; aynı zamanda İlknur Üstün, Feray Salman ve Nalan Erkem’le tanıştı. Aynı dönemde Bodrum’da, Fethiye Tecavüz Davasının örgütlenmesi başlamıştı ve bu süreç BKDD’nin doğmasına zemin hazırladı. BKDD’nin kurulmasından sonra, Kadın Koalisyonunun tüm toplantılarına dernek olarak katıldık. Bu süreçte en etkili toplantılardan biri Foça’da yapıldı. Türkiye’nin her yerinden Koalisyon ile ilişkilenmiş katılımcılar bu toplantıya geldi. Bu toplantıda; Koalisyonun her paydaşı yeniden bir araya gelmiş, deneyim farklılıklarına rağmen alınan sonuçlar açısından feminist politika ile güçlenme konusu tartışılmıştır. Bu toplantı BKDD için izleme sürecine katılım açısından belirleyici olmuştur. Bu aşamada özellikle İlknur Üstün, Bodrum’un izleme sürecinin başlaması gerektiğini vurgulamaya başlamış ve BKDD’yi bu anlamda teşvik etmiştir.