Proje Atölyelerimizden Peksimet Mahallesindeki Son Atölyemiz

Sabancı Vakfının desteğiyle Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin Bodrum Belediyesi ile birlikte hayata geçirilen, ”Bodrum’dan Türkiye’ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor” projesi kapsamında 6/8/2021 tarihinde Peksimet Mahallesi’nde son atölyemizi “güçlenme ve dayanışma” konusu odağında gerçekleştirdik.

20 kadın ile birlikte yaptığımız atölyenin en çarpıcı yanı, sorun yada ihtiyaçların bilinmesine rağmen, bugüne kadar çözümü bizatihi kendimizin oluşturabileceği bilgisinin oluşmamış olmasının fark edilmesiydi, diyebiliriz.

Atölyeye katılan bir kadının dediği gibi; “Özgüvenli yada güçlü olmadan da bu kentte güvenli yaşamak benim hakkımmış!”.

Başka bir kadın ise; “Bu proje kapsamında BKD’nin gerçekleştirdiği atölyede mahalleli kadınlar olarak gerçekten birbirimizi tanıma ve birbirimizi görme şansımız oldu. Bir araya gelebileceğimizi gördük.”.

Oldukça açık ve yalın şekliyle söylenen bu ifadeler, kadınların güçlenmesinin ancak koşulsuz şartsız bir araya gelmekle mümkün olduğunu ve dayanışma ile yeni alanların yaratılabilmesi ve yerel politikaların geliştirilmesinde etkili olacağının fark edilmesiydi.

Kadınlar, yaşadıkları mahalleyi salt hizmet almak için talep eden bir yerden değil de mahallenin ve kentin yaşayan bireyi olarak tüm haklara erişilen ve ayrımcılık üretmeyen bir mahalleye dönüştürmenin pekala mümkün olduğunu gözlemleyebildiler. Bu erişimin ise ancak kente katılım ve karar oluşturma hakkını kullanarak yapılabilinir olduğu farkındalığı yaşandı.

“Bodrum’dan Türkiye’ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor” projesi tam da bunu hayata geçirmek istiyor. Bodrum Belediyesi, kentin her mahallesini, o mahallede yaşayanlara rağmen değil, mahalleyi var edenlerle birlikte var edecektir.

#KadınlarEşitlikçiVeŞiddetsizKentiniYaratıyor

#BodrumKadınDayanışmaDerneği

#BodrumBelediyesi

#BodrumBelediyesiToplumsalCinsiyetEşitliğiBirimi

#SabancıVakfıHibeProgramı