Duyurular

Proje Basın Bülteni

 

“Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini yaratıyor!”

Proje Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı tarafından desteklenmektedir.

 

Proje Bodrum belediyesi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ortaklığı ile yürütülmektedir. Ayrıca projeye akademisyenlerden önemli destek sağlanmaktadır. Proje Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir. Projemiz; toplam 254  başvuru proje arasından desteklenen 8 proje arasında yer almıştır.

 

PROJENİN  GENEL AMACI

Kadınlar için güvenli kent oluşturmak amacıyla Bodrum’un yerel kadınlarının kent hakkı pratiklerinin ve farkındalıklarının arttırılmasıdır. Proje aynı zamanda Bodrum yerel yönetim ve kadınların yerel yönetimden talepleri arasında köprü kurmayı hedeflemektedir. Oluşturulacak olan köprü hem Bodrum ilçesinin yerel politikasının dönüşmesini hem de kadınların değişen ve çeşitlenen taleplerinin belediye plan ve politikalarına doğru ve tarafsız yansımasını sağlayacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan atölyeler ile kadınların şiddeti tanıması ve tanımlaması, toplumsal cinsiyet rolleri ve etkilerinin öğrenilmesi, bu rollerle nasıl mücadele ederek güçleneceği, yerel yönetimden talep edeceği toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları oluşturulması hedeflenmektedir.

Şiddetsiz bir yaşam ve kent yaratma eylem planın oluşturulması için kadınların ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi temel gerekliliktir.

Proje sonucunda hedefimiz hali hazırda faaliyette bulunan Bodrum Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve Bodrum Belediye’sinde mevcut olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliğinin, Müdürlüğe dönüşmesidir. Ayrıca atölye çalışması yapılan her bir mahalleden bir temsilcinin Bodrum Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nda yer alması sağlanarak taleplerin iletilmesi ve çözümlerin oluşturulmasında kadınların söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Kadınların yerel yönetimde söz sahibi olmaları ve politika üretmeleri ile Bodrum yerel yönetimi ve kadınların yerel yönetimden talepleri arasında bir köprü kurulacak bu da güvenli, şiddetsiz ve eşitlikçi bir kent oluşturulmasında önemli rol oynayacaktır. Aynı zamanda, Bodrum’da yaşayan kadınların kent hakkı pratiklerine iyileştirici etki yaratılacak, Bodrum ilçesinin yerel politikasının dönüşmesini ve kadınların değişen ve çeşitlenen taleplerinin belediye plan ve politikalarına etkin, tarafsız yansımasını ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsallaşmasını sağlayacaktır.

 

PROJENİN GENEL HEDEFLERİ

·        Yerelde yaşayan kadınların mevcut yerel haklarına ilişkin durumlarının tespit edilmesi,

·        Yerelde kadınların toplumsal cinsiyet rolleri, etkileri ve bu rollerin dönüşümü, kadınların kent hakkı, eşitlikçi ve şiddetsiz kent oluşturma, şiddeti tanıma ve tanımlama konularında bilinçlendirilmesi yoluyla sorunlarını tespit etme ve bu sorunlara çözüm önerisi geliştirme,

·        Farklı sosyoekonomik gruptan kadınların bir araya gelerek kadınların yerel sorunları ve çözüm önerileri konusunda bilinçlenme ve farkındalıklarının artması,

·        Kadınların kent haklarının daha iyi pratik etmelerini sağlayan çözüm önerilerinin yerel yönetim aktörlerine iletmeleri, yerel yönetime aktif katılımın sağlanması,

·        Kadınlarda yaşanan dönüşümlerin izlenmesi,

·        Bodrum Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği’nin Müdürlüğe dönüşmesi için lobi çalışmaları gerçekleştirilmesidir.

 

 

PROJE SÜRECİ

 

1- Mevcut Durum Anketi

Bodrum’da kadınların yaşadıkları 5 mahallede 650 kadına anket uygulaması gerçekleştirilecektir. Anket ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri, daha önce benzer bir eğitime katılıp katılmadıkları, bilgi ve tecrübeleri, eğitimden  beklentileri, interneti kullanabilme becerileri, yapılacak olan eğitim için ayırabilecekleri süreleri, önyargı ve kalıpları, demografik özellikleri, yerel hizmetten beklentileri vb. konulardaki durumlarının tespit edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca anket sonucunda elde edilecek bilgilerle atölye içerikleri detaylandırılacaktır.

Bodrum’da mahalleler seçilirken farklı sosyoekonomik grupların temsili sağlanacaktır. Bu nedenle, seçilen bölgeler iç ve dış göç alan, ekonomik yetersizliği olan ve orta gelirli eğitimli kadınların yaşadığı farklı grupları kapsamaktadır.

 

2. Eğitim ve Bilinçlenme Atölyeleri

Atölyeler belirlenen mahallelerde kadınların aktif katılımı ile gerçekleştirilecektir. Atölye katılacak toplam kadın sayısı 150 olacaktır. Atölyelerde; toplumsal cinsiyet, kadına yönelik erkek şiddeti, kentsel haklar, güçlenme ve dayanışma konuları ele alınacaktır. Her bir atölye sonrasında değerlendirme yapılacak ve kadınların atölye süreci katılımcılarla birlikte geliştirilecektir. Proje kapsamındaki atölyeler Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nden atölye konusunda deneyimli kadınlar tarafından yürütülecektir.

 

3. Kadın Karşılaşmaları Atölyeleri

Her bir mahallede diğer mahalleden atölye katılımcılarının ağırlanacağı kadın karşılaşma atölyeleri gerçekleştirilecektir. Bu atölyelerin amacı farklı sosyoekonomik gruptan gelen kadınların ortak sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılmasıdır.

4. Mahalle Çalıştayları

Kadınların kent hakları konusunda yasadıkları sorunları ve bu sorunlara ilişkin hazırladıkları çözüm önerilerinin yerel yöneticilere ve karar vericilere iletilmesi sağlanacaktır. Mahalle  çalıştayları her bir mahalle için düzenlenecektir. Belediye yöneticilerinin, meclis üyelerinin ve mahalle muhtarlarının katılımı ile sağlanacaktır.

 

 

 

5. Değişim İzleme Anketi

Projenin tamamlanmasına yakın mahalle atölyelerine katılan 150 kadınla izleme ve değerlendirme anketi yapılacak, kadınların hayatlarında yaşanan dönüşüm ve gelecek beklentisine ilişkin değişim ve tutumlarının ölçümlenmesi sağlanacaktır.

6- ÇALIŞTAY

Proje tanıtımı ve çıktılarının paylaşılması amacıyla Bodrum yerelindeki karar vericilerin, toplumsal cinsiyet eşitliği alanından deneyimli akademisyen ve alan uygulaması olan STK temsilcilerin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi/Müdürlüğü/Şefliği olan belediyelerin katılacağı çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay sonucundan çıkan öneri ve çözümler proje çıktıları ile birlikte yayın halinde getirilecektir. Yayınlar yaygın şekilde paylaşılacaktır.

Proje faaliyet planı içinde yer anket çalışması Bodrum Belediyesi işbirliği ile amacına uygun şekilde hazırlandı. Anketler gönüllü kadınların desteği ile belirlenen mahallelerde uygulanacaktır. Anket gönüllü uygulayıcılarına 02 Ekim 2020 tarihinde Trafo ‘da akademisyenlerin desteği ile eğitim düzenlendi. Aynı gün Sn. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve proje ekibi ve gönüllülerin katılımı projenin tanıtımı yapıldı.

Proje kapsamında uygulanacak olan anket ve atölyeler; Bodrum Merkez, Konacık, İslamhaneleri, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Dereköy mahallerinde gerçekleştirilecektir. Projemizin kadınlar tarafından anketlere ve atölyelere katılarak desteklemelerini bekliyoruz. 

Katılım sağlayacaklar aşağıdaki mail ve telefon hesaplarına başvurabilirler

Proje Koordinatörü                      Aynur DİK                0533270 50 82

Proje İletişim Sorumlusu             Kardelen Topçu      0554 492 19 62

E mail                                                bodrumesitlikcikent@gmail.com

Sosyal Medya Hesapları  https://www.facebook.com/bodrumesitlikcikent/

https://www.instagram.com/bodrumesitlikcikent/

 

 

Bu doküman Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı kapsamında hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece Bodrum Kadın Dayanışma Derneği sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş veya tutumunu yansıtmaz.