Projemizin Mahalle Atölyeleri Devam Ediyor!

Sabancı Vakfı Hibe Programı tarafından desteklenen ve Bodrum Belediyesi‘nin paydaşı olduğu “Bodrum’dan Türkiye‘ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!“ projemizin mahalle atölyeleri devam ediyor.

Proje kapsamında düzenlenen mahalle atölyelerinden ilkini Bodrum Merkez Mahallesinde gerçekleştirmiştik.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nden Figan Erozan’ın kolaylaştırıcılığını yaptığı mahalle atölyemizin Gümüşlük ve Peksimet Mahalleleri’nde 5 Temmuz 2021 itibariyle başlamıştır.

4 ana başlıkta yapılan mahalle kadın atölyelerinde, konu başlıklarımız

– Toplumsal Cinsiyet Rolleri,

– Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Türleri,

– Yasal Haklarımız ve Kent Hakları,

– Dayanışma ve Güçlenme olacak şekilde planlanmıştır.

Atölyelere katılan, emek veren tüm kadınlar iyi ki varsınız! Dayanışma ile!

#sabancıvakfıhibeprogramı

#sabancıvakfıtoplumsalcinsiyeteşitliğiprojesi

#kadınlareşitlikçiveşiddetsizkentiniyaratıyor

#bodrumbelediyesitoplumsalcinsiyeteşitlikbirimi

#bodrumkadındayanışmaderneği