“Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!”

Proje Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir.

 

PROJENİN  GENEL AMACI

Projenin amacı, kadınlar için güvenli bir kent oluşturmak amacıyla Bodrum’un yerel kadınlarının kent hakkı pratiklerinin ve farkındalıklarının arttırılmasıdır. Proje aynı zamanda Bodrum yerel yönetim ve kadınların yerel yönetimden talepleri arasında köprü kurmayı hedeflemektedir. Oluşturulacak olan köprü hem Bodrum ilçesinin yerel politikasının dönüşmesini hem de kadınların değişen ve çeşitlenen taleplerinin belediye plan ve politikalarına doğru ve tarafsız yansımasını sağlayacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan atölyeler ile kadınların şiddeti tanıması ve tanımlaması, toplumsal cinsiyet rolleri ve etkilerinin öğrenilmesi, bu rollerle nasıl mücadele ederek güçleneceği, yerel yönetimden talep edeceği toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları oluşturulması hedeflenmektedir.

Şiddetsiz bir yaşam ve kent yaratma eylem planın oluşturulması için kadınların ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi temel gerekliliktir.

Proje sonucunda hedefimiz hali hazırda faaliyette bulunan Bodrum Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve Bodrum Belediye’sinde mevcut olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliğinin, Müdürlüğe dönüşmesidir. Ayrıca atölye çalışması yapılan her bir mahalleden bir temsilcinin Bodrum Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nda yer alması sağlanarak taleplerin iletilmesi ve çözümlerin oluşturulmasında kadınların söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Kadınların yerel yönetimde söz sahibi olmaları ve politika üretmeleri ile Bodrum yerel yönetimi ve kadınların yerel yönetimden talepleri arasında bir köprü kurulacak bu da güvenli, şiddetsiz ve eşitlikçi bir kent oluşturulmasında önemli rol oynayacaktır. Aynı zamanda, Bodrum’da yaşayan kadınların kent hakkı pratiklerine iyileştirici etki yaratılacak, Bodrum ilçesinin yerel politikasının dönüşmesini ve kadınların değişen ve çeşitlenen taleplerinin belediye plan ve politikalarına etkin, tarafsız yansımasını ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsallaşmasını sağlayacaktır.

PROJENİN GENEL HEDEFLERİ

·         Yerelde yaşayan kadınların mevcut yerel haklarına ilişkin durumlarının tespit edilmesi,

·         Yerelde kadınların toplumsal cinsiyet rolleri, etkileri ve bu rollerin dönüşümü, kadınların kent hakkı, eşitlikçi ve şiddetsiz kent oluşturma, şiddeti tanıma ve tanımlama konularında bilinçlendirilmesi yoluyla sorunlarını tespit etme ve bu sorunlara çözüm önerisi geliştirme,

·         Farklı sosyoekonomik gruplardan kadınların bir araya gelerek kadınların yerel sorunları ve çözüm önerileri konusunda bilinçlenme ve farkındalıklarının artması,

·         Kadınların kent haklarının daha iyi pratik etmelerini sağlayan çözüm önerilerinin yerel yönetim aktörlerine iletmeleri, yerel yönetime aktif katılımın sağlanması,

·         Kadınlarda yaşanan dönüşümlerin izlenmesi,

·         Bodrum Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği’nin Müdürlüğe dönüşmesi için lobi çalışmaları gerçekleştirilmesidir.

 

Bu doküman Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı kapsamında hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece Bodrum Kadın Dayanışma Derneği sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş veya tutumunu yansıtmaz.

 

 

ORTAKLAR

 

Bodrum Belediyesi – www.bodrum.bel.tr

 

 

PROJE SÜRECİ

 

1- Mevcut Durum Anketi

Bodrum’da kadınların yaşadıkları 5 mahallede 650 kadına anket uygulaması gerçekleştirilecektir. Anket ile kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri, daha önce benzer bir eğitime katılıp katılmadıkları, bilgi ve tecrübeleri, eğitimden  beklentileri, interneti kullanabilme becerileri, yapılacak olan eğitim için ayırabilecekleri süreleri, önyargı ve kalıpları, demografik özellikleri, yerel hizmetten beklentileri vb. konulardaki durumlarının tespit edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca anket sonucunda elde edilecek bilgilerle atölye içerikleri detaylandırılacaktır.

Bodrum’da mahalleler seçilirken farklı sosyoekonomik grupların temsili sağlanacaktır. Bu nedenle, seçilen bölgeler iç ve dış göç alan, ekonomik yetersizliği olan ve orta gelirli eğitimli kadınların yaşadığı farklı grupları kapsamaktadır.

 

2. Eğitim ve Bilinçlenme Atölyeleri

Atölyeler belirlenen mahallelerde kadınların aktif katılımı ile gerçekleştirilecektir. Atölye katılacak toplam kadın sayısı 150 olacaktır. Atölyelerde; toplumsal cinsiyet, kadına yönelik erkek şiddeti, kentsel haklar, güçlenme ve dayanışma konuları ele alınacaktır. Her bir atölye sonrasında değerlendirme yapılacak ve kadınların atölye süreci katılımcılarla birlikte geliştirilecektir. BKDD, 2012 yılından itibaren Bodrum’da kadınlar, LGBTİQ+’lar ve çocuklara yönelik Bilinç Yükseltme Atölyeleri düzenlemektedir. Proje kapsamındaki atölyeler Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nden atölye konusunda deneyimli kadınlar tarafından yürütülecektir.

 

3. Kadın Karşılaşmaları Atölyeleri

Her bir mahallede diğer mahalleden atölye katılımcılarının ağırlanacağı kadın karşılaşma atölyeleri gerçekleştirilecektir. Bu atölyelerin amacı farklı sosyoekonomik gruptan gelen kadınların ortak sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılmasıdır.

4. Mahalle Çalıştayları

Kadınların kent hakları konusunda yasadıkları sorunları ve bu sorunlara ilişkin hazırladıkları çözüm önerilerinin yerel yöneticilere ve karar vericilere iletilmesi sağlanacaktır. Mahalle  çalıştayları her bir mahalle için düzenlenecektir. Belediye yöneticilerinin, meclis üyelerinin ve mahalle muhtarlarının katılımı ile sağlanacaktır.

5. Değişim İzleme Anketi

Projenin tamamlanmasına yakın mahalle atölyelerine katılan 150 kadınla izleme ve değerlendirme anketi yapılacak, kadınların hayatlarında yaşanan dönüşüm ve gelecek beklentisine ilişkin değişim ve tutumlarının ölçümlenmesi sağlanacaktır.

6- Çalıştay

Proje tanıtımı ve çıktılarının paylaşılması amacıyla Bodrum yerelindeki karar vericilerin, toplumsal cinsiyet eşitliği alanından deneyimli akademisyen ve alan uygulaması olan STK temsilcilerin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi/Müdürlüğü/Şefliği olan belediyelerin katılacağı çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay sonucundan çıkan öneri ve çözümler proje çıktıları ile birlikte yayın halinde getirilecektir. Yayınlar yaygın şekilde paylaşılacaktır.

 

Bu doküman Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı kapsamında hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece Bodrum Kadın Dayanışma Derneği sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş veya tutumunu yansıtmaz.

 

DUYURULAR

·         Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı kapsamında desteklenen projemiz için ilk toplantımızı 16 Temmuz 2020’de gerçekleştirdik. Toplantıya projede görevli olan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri, belediye personeli, Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi akademisyenleri katıldı. Toplantıda proje faaliyet planı üzerinden çalışma yürütüldü. Proje sosyal medya hesaplarının açılması, anket sorularının nasıl hazırlanacağı, hangi alanları kapsayacağı konuları değerlendirildi. Eylül ayında anket çalışmasının paylaşılması ve pilot anketin uygulanması planlandı.

 

·         Sabancı Vakfı tarafından 2020 Hibe Programı kapsamında desteklenen projemiz “Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” isimli projemiz Sabancı Vakfı sosyal medya hesaplarında duyuruldu.

http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/2020-basvurulari

http://www.sabancivakfi.org/tr/genel/sabanci-vakfi-ndan-hibe-destegi-alacak-8-proje-belli-oldu

https://www.instagram.com/p/CCvFsIpjnBB/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

https://twitter.com/SabanciVakfi/status/1284037524663435270

https://youtu.be/oXVYhfWkNWA

 

·         Sabancı Vakfı 2020 Hibe Desteği Programı kapsamında desteklenen “Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” isimli projemizin sosyal medya hesapları açıldı.

https://www.facebook.com/bodrumesitlikcikent/

https://www.instagram.com/bodrumesitlikcikent/

 

Bu doküman Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı kapsamında hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece Bodrum Kadın Dayanışma Derneği sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş veya tutumunu yansıtmaz.