toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu

BODRUM BELEDiYESi TOPLUMSAL CiNSiYET EŞiTLiK KOMiSYONU

Bodrum Belediyesi,  kadınların  katılımcı, eşitlikçi, şiddetsiz yaşam alanlarını oluşturmak amacıyla önemli bir karar alarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliğini kurdu.

Süreç 2- 3 Eylül 2019 tarihinde Bodrum Kadın Dayanışma Derneği işbirliği ile düzenlenen  çalıştay ile başladı. Çalıştayda yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları ve dünya örnekleri paylaşıldı.  Çalıştayın sonunda Bodrum Belediyesi bünyesinde kurulacak olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Biriminin kuruluş eylem planı oluşturuldu. Ayrıntılı bir biçimde belirlenen eylem planında özellikle Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CEMR)’ nın Eylül sonuna kadar imzalanması, şartın yükümlülüklerini yerine getirecek planlamanın hızla yapılması ve Belediyede Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Biriminin kurulması, Belediye Meclisinde toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonun oluşturulması öncelikli hedefler olarak belirlendi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisinin ortak çalışması ile Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Biriminin YÖNERGESİ hazırladı ve  Bodrum Belediyesi ve meclisi tarafından onaylandı.

 Çalıştayda alınan bir karar da Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin de bulunduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonun kurulması ve çalışmaların komisyon işbirliği ile yürütülmesiydi..

Komisyon çalışmalarına Kasım ayı sonunda başladı. Komisyon aracılığı ile kadınlar; kentlerini yönetmeye talip olduklarını ve artık kentin etkin planlayıcı ve uygulayıcısı olacaklarını ilan ettiler. Komisyon öncelikle iki yıllık EYLEM PLANINI hazırladı ve önceliklerini belirledi. Kadına yönelik erkek şiddetini önlemek amacıyla yapılacak olan girişimler, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacak uygulamalar, kreşlerin oluşturulması, herkes için şiddetsiz ve güvenli bir Bodrum için acil yapılması gerekenler belirlendi ve eylem planına eklendi.

Komisyonun faaliyetleri oluşturulacak olan sosyal medya hesapları araçlığı ile duyurulacak. Ayrıca yılda iki kez geniş katılımlı toplantı ile çalışmalar, sonuçları, ve yaşanan zorluklar Bodrumlular ile paylaşılacak, öneri ve görüşleri alınacak. Yine dört ayda bir Bodrum da faaliyet gösteren kadın sivil toplum kuruluşları ve Bodrum’ da yaşayan kadınlarla toplantılar yapılacak, talepleri, önerileri  alınarak belediye hizmetlerine yansıması sağlanacak.

Kadınlar günlük hayatlarına dair sorunlarını ve çözümlerini biliyorlar. Şimdi;  çözümlerin uygulayıcıları ile birlikte Bodrum yarımadasını kadınlar için, eşit,  güvenli, ayrımcılık ve şiddet üretmeyen bir kent haline getirmek için çalışma zamanı.  Komisyon HERKES için şiddetsiz ve güvenli Bodrum yaratmak ilkesi ile kent yaşayanları ile birlikte çalışmalarını sürdürmeyi amaçlamaktadır.