3. kadın buluşması: "kadınlar bodrum'da yerel eşitlik eylem planını konuşuyor"

19 Ağustos 2021 tarihinde Heredot Kültür Merkezi’nde Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu tarafından düzenlenen 3.Kadın buluşmasını gerçekleştirdik.

Kadın buluşmasına giden süreç ve bugün hayata geçirilen politikalar yerel seçimlerde Ahmet Aras’ın belediye başkanı adayı olması ve Bodrum kadınlarının yerel seçim politikalarında nasıl bir Bodrum istiyoruz soruları eşliğinde yaptığı toplantılarla başlamıştık. 8 Mart 2019 tarihinde Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum Kadınları Kent Manifestosu’nu imzalayan adaylardan biri idi. Toplantılar sonucu çıkan manifesto ile kullanacağımız oyların hangi adaya yönelik olacağını da böylece belirlemiş olduk.

Yıl 2021 Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum kadınları bir araya gelerek oluşturdukları bu politik süreci, bugün Belediye Başkanı Ahmet Aras ile adım adım uygulamaya geçirdiğimiz bir evreye doğru taşıdık.

Ahmet Aras 3. Kadın buluşmasına şu sözlerle başladı: “Kadınlar için yapılacakları kadınlar karar verecek ve ben uygulayan Belediye Başkanı olacağım. İmzacısı olduğumuz CEMR-Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitlik Şartı gereklerini yerine getirmekte kararlıyız.  Buna  önce kendi belediyemizden başlayacağız ve şimdiden söylüyorum belediyede buna engel olmak isteyen varsa izin vermeyeceğim.”

Yerel seçimlerin üstünden 2 yıl sonra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından söylenen bu sözler kadınlar ve tüm ötekileştirilmiş ve kentte yer ve söz alma hak’kını kullanmanın önündeki engellerin kaldırılabileceğinin açık göstergesidir. 2019  Bodrum yerel seçimlerine giderken bir araya gelen Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve  Sivil Toplum Örgütlerinin kadın üyeleri, Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu kurulmasını ve komisyonun hazırladığı eylem planı çerçevesinde, yaratmaya çalıştığımız dönüşüme Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte hayata geçirebildiğimizi görmekteyiz.

Bodrum Yerel Eşitlik Eylem Planı, Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin yaptığı çalışmalar ile mahallelerden  elde edilen veriler ışığında mahallelerin kendi çözüm önerileriyle planlanmaktadır.

Nitekim, 3. Kadın buluşmasında mahalleri adına katılan sözcü kadınlar temsil ettikleri mahallelerinin sorunları ve çözüm önerileri için söz almışlardır.  Peksimet Mahallesi adına konuşan Meltem Demir: “Kentimizi hiç bir hak’kın ötelenmediği ve eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe, şiddetsiz bir kent yaratmak salt belediye yönetiminin ya da belediye başkanının görevi  değil, bu projede yaptığımız atölyelerde gördüm ki aslında ben’mişim. Mahallemi, sokağımı ve hangi haklara sahip olduğumu bilmek, bana şehrimizde bunu yapabileceğimizi de gösterdi”, demiştir. 

Bodrum Merkez Mahallesi adına konuşan Dilan Kaya ise, “Farklı yapılardan, farklı yaşlardan bir araya gelen farklı kadınlar olarak aynı ortak sorunları yaşadığımızı gördüm. Haklarımız ve dayanışma atölyelerinde ortaya çıkan yapabiliriz duygu ve düşünceleri sayesinde bugün burada konuşabiliyorum. Kentimi dönüştürmek ancak kentin benim için ne ifade ettiğini dile getirmekle mümkün ve bugün burada hem sorunları hem de çözümü anlatmak için bulunuyorum”, demiştir.

Gören Gözler Derneği adına konuşan Seher Yılmazer, “Herkes engelli adayıdır  ve bu nedenle engelliler için bir şeyler yapılması gerektiğine atıf yapılır. Oysa bu bizim normalimiz. Dolayısıyla bir gün engelli olacağınızı söyleyerek yaratılan engelleri ortadan kaldırmaya çalışmayın. Tam tersine hayatımızın önüne konmuş ve insanların yarattığı engelleri ortadan kaldıralım. Bir hak’kın kullanılması, o haksızlığa maruz kalmayı gerektirmemektedir.” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir.

Bölgemizde yaşanan yangın sonrası süreç bizzat Ahmet Aras tarafından toplantıda aktarıldı. Ahmet Aras: “Yangının yaşandığı an’larda ve  yangın sonrası zararların tespit çalışmaları sırasında sorunların çözümü için koşturan ve çabalayan esas olarak kadınlardı. Gerekli çalışmaları planladıktan sonra, yangın bölgelerine  tekrar  gittiğimde gördüm ki, bazen evrak üzerinde oldu gibi gördüğümüz şeylerin gerçek hayatta karşılığı yok. İşte bu nedenle  Mumcular’da Bodrum Belediyesi tarafından Kadın Danışma merkezi açılması için çalışmalara başladık. Psiko-sosyal desteğin de verileceği bir merkez oluşturacağız.”

3.Kadın Buluşmasına katılan tüm kadınlara kendi evlerinde, mahallesi’nde en acil sorunu yazmalarını ve Bodrum hayallerini belirtmelerini istedik. Tüm gelen kadınların bu sorulara yönelik cevapları buluşmanın sonuç bildirgesi ile paylaşılacaktır.

Bodrumlu Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrumu dönüştürücü ve her bireyi kapsayıcı çalışmalarına devam edecektir.

.

3. kadın buluşması: "bodrum'da kadınlar yerel eşitlik eylem planını konuşuyor"

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu eylem planı kapsamında yılda 2 kez düzenlenen kadın buluşmasının 3.’sü 19 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00’de Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.  Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ‘ın 8 Mart 2020’de imzaladığı CEMR’in(Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı) gereklerinden biri olan Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) sürecini oluşturmak ve konuşmak için bir araya geliyoruz.

#BodrumBelediyesi

#BodrumBelediyesiToplumsalCinsiyetEşitliğiKomisyonu

#CEMR

#BodrumBelediyesiYerelEşitlikEylemPlanı

Yerel Eşitlik Eylem Planı STK Toplantısı

Bodrum Belediyesi 2020 yılında imzaladığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarına başladı. Bu doğrultuda sivil toplum örgütleri ile yapmayı planladığı toplantılarının ilkini 5 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı danışmanlarından İlknur Üstün’ün uzun yıllardır sürdürdüğü yerel yönetim çalışmalarına dayanan bilgi ve deneyim aktarımıyla başladı.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın imzalanmasının, “eşitlikçi ve katılımcı belediyecilik” konusundaki siyasi tutumunun çok önemli bir adımı olduğu ifade edildi. Şart’ın omurgasını oluşturan Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarının başlatılmasının, bu konudaki siyasi kararlılığın göstergesi olduğuna ve önemine vurgu yapıldı.

Bu kapsamda bugün artık yerel idarenin tüm ülkenin hayatı açısından ne kadar önemli olduğu ve aslında giderek daha etkin rol almaya başladığının belirgin bir biçimde görüldüğü belirtildi.

Toplantıda Bodrum Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini odağa alarak hem herkes için yaşanası bir Bodrum’u, hem de kendi kurumsal yapısını, işleyişini hedeflediği, en üst yönetim düzeyinde sahiplenilen bir siyasi irade gösterdiği, Belediyenin tek bir biriminin değil, bütününün sorumlu olduğu, bunları nasıl yapacağının somut adımlarını belirlediği, bütçelendirdiği, katılımcı bir yöntemle gerçekleştirdiği, çeşitliliği, farklı koşulları, hiçbir şekilde hiç kimseyi dışarda bırakmadığı bir Yerel Eşitlik Eylem Planıyla hayatı dönüştürmenin mümkün olacağı anlatıldı.

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı oluşturma ve uygulama sürecinin Bodrum yerelindeki tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve katkı sunabilecek her yapıyla ortaklaşarak gerçekleşmesi için gerekli toplantılar devam edecektir.

#BodrumBelediyesi

#BodrumToplumsalCinsiyetEşitliğiKomisyonu

#BodrumBelediyesiToplumsalCinsiyetEşitliğiŞefliği

#BodrumKentKonseyiKadınMeclisi

#BodrumKadınDayanışmaDerneği

#BodrumYerelEşitlikEylemPlanı

#AvrupaYerelYaşamdaKadınErekekEşitliğiŞartı

#CERM (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi)

bugün CEMR 15. yıldönümü, 12 mayıs 2021

bugün Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartının 15.Yıl dönümü

işbu şart Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından, avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin, yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle, vatandaşları için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevini edinmeleri amacıyla 15 yıl önce hazırlanmıştır.

bodrum belediye başkanı ahmet aras  8 mart 2020 dünya kadınlar günü’nde CEMR’i imzalamıştır.

CEMR imzalandığında, sözleşmenin tüm şartlarına uyarak, geliştirilen eşitlik eylem planı  gereği uygulamaların hayata geçirilerek, tüm sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile koordine içerisinde, yerelde yaşayan kadınları karar alma süreçlerine dahil ederek, eşitlikçi bir toplumun inşasını sağlama taahhüdü vermiştir.

CEMR şartıyla kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yerini güçlendirmek, kentteki yaşamın her alanında gerçek eşitliği hayata geçirmek için bodrum’da çalışmalar hızla devam etmektedir.

#CCRE #CEMR#localgov #LocalEquality #YerelYaşamdaEşitlikŞartı#ŞimdiKadınlarınZamanı #equality #genderequality #kadınerkekeşitliği

diğer günlerde olduğu gibi tam kapanma sürecinde de yalnız değilsin!