Yerel Eşitlik Eylem Planı STK Toplantısı

Bodrum Belediyesi 2020 yılında imzaladığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarına başladı. Bu doğrultuda sivil toplum örgütleri ile yapmayı planladığı toplantılarının ilkini 5 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirdi.

Toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı danışmanlarından İlknur Üstün’ün uzun yıllardır sürdürdüğü yerel yönetim çalışmalarına dayanan bilgi ve deneyim aktarımıyla başladı.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın imzalanmasının, “eşitlikçi ve katılımcı belediyecilik” konusundaki siyasi tutumunun çok önemli bir adımı olduğu ifade edildi. Şart’ın omurgasını oluşturan Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarının başlatılmasının, bu konudaki siyasi kararlılığın göstergesi olduğuna ve önemine vurgu yapıldı.

Bu kapsamda bugün artık yerel idarenin tüm ülkenin hayatı açısından ne kadar önemli olduğu ve aslında giderek daha etkin rol almaya başladığının belirgin bir biçimde görüldüğü belirtildi.

Toplantıda Bodrum Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini odağa alarak hem herkes için yaşanası bir Bodrum’u, hem de kendi kurumsal yapısını, işleyişini hedeflediği, en üst yönetim düzeyinde sahiplenilen bir siyasi irade gösterdiği, Belediyenin tek bir biriminin değil, bütününün sorumlu olduğu, bunları nasıl yapacağının somut adımlarını belirlediği, bütçelendirdiği, katılımcı bir yöntemle gerçekleştirdiği, çeşitliliği, farklı koşulları, hiçbir şekilde hiç kimseyi dışarda bırakmadığı bir Yerel Eşitlik Eylem Planıyla hayatı dönüştürmenin mümkün olacağı anlatıldı.

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı oluşturma ve uygulama sürecinin Bodrum yerelindeki tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve katkı sunabilecek her yapıyla ortaklaşarak gerçekleşmesi için gerekli toplantılar devam edecektir.

#BodrumBelediyesi

#BodrumToplumsalCinsiyetEşitliğiKomisyonu

#BodrumBelediyesiToplumsalCinsiyetEşitliğiŞefliği

#BodrumKentKonseyiKadınMeclisi

#BodrumKadınDayanışmaDerneği

#BodrumYerelEşitlikEylemPlanı

#AvrupaYerelYaşamdaKadınErekekEşitliğiŞartı

#CERM (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi)